Utworzenie Rady Sektora Wołowiny

Utworzenie Rady Sektora Wołowiny

Sygnatariuszami porozumienia są: Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej...