Rada Sektora Wołowiny

Rada Sektora Wołowiny została ustanowiona na podstawie porozumienia „Polska Wołowina 2022” zawartego przez organizacje branżowe reprezentujące hodowców, producentów żywca, rzeźnie, zakłady rozbioru z łańcucha dostaw wołowiny.

Organizacje, sygnatariusze porozumienie wydelegowały do składu Rady Sektora Wołowiny prezesów swoich organizacji.

 

RADA Sektora Wołowiny

Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Jerzy Wierzbicki

Przewodniczący Rady Sektora Wołowiny

Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego

Jacek Zarzecki

logo SRiW

Stowarzyszenie Rzeźników i Wędliniarzy Rzeczypospolitej Polskiej

Tomasz Parzybut

Polska Federacja Rolna logo

Polska Federacja Rolna

Zygmunt Jodko

Sekretarz

Unia Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego

Wiesław Różański

Zastępca Przewodniczącego

Związek Polskie Mięso

Witold Choiński

Zastępca Przewodniczącego

Porozumienie Polska Wołowina 2022

Struktura