09/29/2023

Spotkanie dotyczące strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny

W dniu 26 września br. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Poświętnem odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Polskiego Związku Producentów…...
"

Zacznij czytać artykuł

W dniu 26 września br. w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie Oddział w Poświętnem odbyło się spotkanie zorganizowane z inicjatywy Polskiego Zrzeszenia Producentów Bydła Mięsnego oraz Polskiego Związku Producentów i Hodowców Bydła Mięsnego dotyczące strategicznych kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny przy efektywnym wsparciu doradców rolniczych. W spotkaniu uczestniczył: Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pan Rafał Romanowski, przedstawiciele MODR na czele z Panem Tomaszem Skorupskim Zastępcą Dyrektora MODR w Warszawie oraz Panem Jarosławem Grabowskim Dyrektorem Oddziału MODR w Poświętnem, producenci bydła mięsnego oraz jako organizatorzy i prowadzący spotkanie, Pan Prezes PZPBM Jerzy Wierzbicki, Pan Wiceprezes PZPBM Tomasz Rasiński oraz Pan Prezes PZHiPBM Jacek Zarzecki.

Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego prelegenci

Spotkanie stanowiło doskonałą platformę do wymiany doświadczeń, wiedzy oraz wyrażenia opinii w zakresie kierunków rozwoju polskiego sektora wołowiny, w tym produkcji bydła mięsnego, a także zaplanowanie konkretnych działań odpowiadających na potrzeby sektora

W czasie spotkania:

  • zaprezentowano nową Strategię Polska Wołowina 2030 wraz z jej celami
  • przedstawiono warunki płatności dobrostanowej dla bydła w ramach ekoschematów w roku 2023 oraz proponowane zmiany tej płatności na rok 2024
  • omówiono wsparcie i rolę doradztwa we wdrażaniu powyższych rozwiązań.
Spotkanie w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego uczestnicy

Było to kolejne spotkanie wielostronne, angażujące kluczowych decydentów, rolników, organizacje branżowe, podmioty uczestniczące w łańcuchu wartości, a którego celem była identyfikacja potrzeb, zaplanowanie kierunków i działań, tak aby dynamicznie reagować na zmieniające się warunki rynkowe i stworzyć przewagę konkurencyjną dla polskiej wołowiny na rynku wewnętrznym, wspólnotowym i światowym.

#FunduszePromocji

Sfinansowano z Funduszu Promocji Mięsa Wołowego

Wybierz kolejny post

Przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”

Przyjęta strategia „Polska Wołowina 2030”

Z przyjemnością informujemy, iż w dniu 08.09.2023 r. podczas posiedzenia Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wołowego Porozumienia Rolniczego, z udziałem przedstawicieli sektora, przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz instytucji, została...

czytaj dalej
Prace nad Strategią Polska Wołowina 2030

Prace nad Strategią Polska Wołowina 2030

Szanowni Państwo, W imieniu Rady Sektora Wołowiny w załączeniu przekazujemy strategię „Polska wołowina 2022”. Strategia ta była propozycją Porozumienia Rolniczego i została przyjęta 24 kwietnia 2019 r. Obecnie przystępujemy do przygotowania nowego dokumentu:...

czytaj dalej